ERP INFORMACIJSKI SUSTAVI

INPOS, INKOM, INFOS, INPRO, INLOG

USLUGE I PODRŠKA

PROCJENA, PLANIRANJE, IZVOĐENJE, ODRŽAVANJE, POTPORA, ŠKOLOVANJE

Više od 160 zadovoljnih korisnika u zemlji i inozemstvu, prepoznaje profesionalni i kompetentni pristup jedne od najstarijih informatičkih kuća u Hrvatskoj, koja desetljećima uspješno djeluje i svojim rješenjima doprinosi ugledu hrvatske informatike.
Razvili smo cjelovite informacijske sustave za potrebe širokog spektra korisnika. Sve potrebno za informatizaciju Vaše tvrtke kao što su:
• informacijski sustavi za upravljanje resursima,
• otvoreni računalni sustavi,
• sustavi za upravljanje relacijskim bazama podataka (RDBMS),
• programski proizvodi za poslovno izvješćivanje i odlučivanje (Business Intelligence) za poduzetničke i e-poslovne aplikacije, B2B aplikacije,
• računalne mreže i komunikacijska oprema,
• rješenja za menadžment i administraciju,
• obrazovanje i savjetovanje,
naći ćete u INFODESIGNU.
Light

INPOS je personalizirani ERP informacijski sustav za upravljanje resursima gospodarskih subjekata u obućarskoj, tekstilnoj, prehrambenoj industriji, trgovini, graditeljstvu, poljoprivredi, prometu i transportu, turizmu, uslužnoj djelatnosti, tiskarskoj djelatnosti i zdravstvu bez obzira na njihovu veličinu.

Saznajte više >

INPOS

INKOM je personalizirani ERP informacijski sustav za upravljanje poslovnim procesima i planiranje resursa u komunalnom poslovanju vodoopskrbe i odvodnje; sakupljanja, odvoza i obrade otpada; održavanja javnih zelenih površina i groblja, upravljanja tržnicama te energetskom poslovanju.

Saznajte više >

INKOM

INFOS je personalizirani ERP informacijski sustav za planiranje i upravljanje resursima osiguravateljnih društava.

Saznajte više >

INFOS

INPRO je personalizirani ERP informacijski sustav za korisnike proračuna.

Saznajte više >

INPRO

INLOG je personalizirani ERP informacijski sustav za planiranje i upravljanje resursima u otpremničkom i logističkom poslovanju.

Saznajte više >

INLOG

Kontakt

info@infodesign.hr
INFODESIGN d.o.o.
Tina Ujevića 44
42 000 Varaždin, Hrvatska

Zajednica
© INFODESIGN d.o.o.