INFOS je personalizirani ERP informacijski sustav za planiranje i upravljanje resursima osiguravateljnih društava.
Potpuno otvoren i u cijelosti parametriziran, omogućava jednostavno, brzo i fino strukturno prilagođavanje potrebama korisnika.

ARHITEKTURA RJEŠENJA

INFOS pruža visoku fleksibilnost kroz jednostavnu funkcionalnost i jednostavno prilagođavanje poslovnom okruženju. IS upravlja okruženjima različitih modaliteta omogućavajući brzo odlučivanje i kontrolira procese prodaje, financija, ljudskih resursa, odlučivanja i upravljanja.
Uprava ima direktan pristup do financijskih i drugih podataka u realnom vremenu, kao i pristup do pokazatelja nužnih za donošenje poslovnih odluka temeljenih na komparativnoj analizi, a ne samo na iskustvu i intuiciji.

Razvijen korištenjem OpenEdge® Architect okruženja za razvoj aplikacija kojeg čine PROGRESS RDBMS i 4GL, alati za modeliranje poslovnih procesa i baze podataka, izgradnju GUI, poslovnih izvješća te sustav za potporu uspostavljanju.

Temeljen na metodici razvoja IS SSADM, uz korištenje najsuvremenijih CASE pomagala Computer Associates (CA) AllFusion ERwin Data Modeler (BPwin) te pomagala za upravljanje projektima MS Project.

Otvoren sustav implementira se na vodeće RDBMS kao što su: PROGRESS OpenEdge RDBMS, Microsoft SQL Server, ORACLE, IBM, DB2, SYBASE ili ODBC/JDBC.

< povratak

INFOS

CARDIF OSIGURANJE d.d. Zagreb
CROATIA OSIGURANJE d.d. Zagreb
GENERALI OSIGURANJE d.d. Zagreb

IFA zastupanje u osiguranju d.o.o. Zagreb
OSIGURANJE HELIOS d.d. Zagreb
VELEBIT OSIGURANJE d.d. Zagreb

Kontakt

info@infodesign.hr
INFODESIGN d.o.o.
Tina Ujevića 44
42 000 Varaždin, Hrvatska

Zajednica
© INFODESIGN d.o.o.