INPOS je personalizirani ERP informacijski sustav za upravljanje resursima gospodarskih subjekata u obućarskoj, tekstilnoj, prehrambenoj industriji, trgovini, graditeljstvu, poljoprivredi, prometu i transportu, turizmu, uslužnoj djelatnosti, tiskarskoj djelatnosti i zdravstvu bez obzira na njihovu veličinu.
Potpuno otvoren i u cijelosti parametriziran, omogućava jednostavno, brzo i fino strukturno prilagođavanje potrebama korisnika.

ARHITEKTURA RJEŠENJA

INPOS pruža visoku fleksibilnost kroz jednostavnu funkcionalnost i jednostavno prilagođavanje poslovnom okruženju. IS upravlja okruženjima različitih modaliteta omogućavajući brzo odlučivanje i kontrolira procese prodaje i distribucije, nabave, vanjsko-trgovinskog poslovanja, proizvodnje i održavanja, financija, ljudskih resursa, odlučivanja i upravljanja.
Uprava ima direktan pristup do financijskih i drugih podataka u realnom vremenu, kao i pristup do pokazatelja nužnih za donošenje poslovnih odluka temeljenih na komparativnoj analizi, a ne samo na iskustvu i intuiciji.

Razvijen korištenjem OpenEdge® Architect okruženja za razvoj aplikacija kojeg čine PROGRESS RDBMS i 4GL, alati za modeliranje poslovnih procesa i baze podataka, izgradnju GUI, poslovnih izvješća te sustav za potporu uspostavljanju.

Temeljen na metodici razvoja IS SSADM, uz korištenje najsuvremenijih CASE pomagala Computer Associates (CA) AllFusion ERwin Data Modeler (BPwin) te pomagala za upravljanje projektima MS Project.

Otvoren sustav implementira se na vodeće RDBMS kao što su: PROGRESS OpenEdge RDBMS, Microsoft SQL Server, ORACLE, IBM, DB2, SYBASE ili ODBC/JDBC.

< povratak

INPOS

7 PLUS d.o.o. Varaždin
ADRIANA. tex d.o.o. Ruma
AGROMEĐIMURJE d.o.o. Čakovec
ALANCOMMERCE d.o.o. Posedarje
AQUATEHNIKA d.o.o. Varaždin
AUTOSERVISNI CENTAR d.o.o. Varaždin
BALI d.o.o. Donja Dubrava
BAMBI d.o.o. Varaždin
BYTRES d.o.o. Prijedor
CALZEDONIA CROATIA d.o.o. Varaždin
CARNet akademska i istraživačka mreža Zagreb
COLAS MINERAL d.o.o. Varaždin
COLAS HRVATSKA d.d. Varaždin
COMPROM Plus(grupa Calzedonia) d.o.o. Varaždin
ČAKOVEČKI MLINOVI d.d. Čakovec
DERMA d.d. Varaždin
DUCAL d.o.o. Jalžabet
EKOTIME d.o.o. Varaždin
ELLA TEXTILE d.o.o. Gradiška Nova Topola
EME CRO d.o.o. Jalžabet
HAIX obuća d.o.o. Mala Subotica
HAZU Zagreb
INDUSTRIJA MESA d.d. Ivanec
INFODESIGN d.o.o. Varaždin
INTINOVA d.o.o. Petrijanec
IVANČICA Tvornica obuće d.d. Ivanec
JERUZALEM ORMOŽ d.o.o. Ormož
K&G d.o.o. Varaždin
KOKA d.d. Varaždin
LOVAČKA UDRUGA BISERCI Krapina
MANAKIN d.o.o. Omiš
MARE PRO d.o.o. Varaždin
MEISO d.d. Goričan

MIDAL d.o.o. Varaždin
MORH, uprava za gospodarenje nekretninama Zagreb
MOSLAVINA d.o.o. Kutina
NATURA O2 d.o.o. Maruševec
NOVA IVANČICA d.o.o. Kozarac
P&F JERUZALEM ORMOŽ d.o.o. Ormož
PATTING d.o.o. Varaždin
PATTING d.o.o. Sarajevo
PATTING d.o.o. Novi Sad
PEKARNICA LATICA d.o.o. Varaždin
PFEIFER & LANGEN d.o.o. Ormož
POLJOPRIVREDNA ZADRUGA ČAKOVEC Čakovec
PROIZVODNJA PG d.o.o. Prelog
PZC CESTOGRADNJA d.o.o. Koprivnica
PZC d.o.o. Varaždin
REGIONALNI TJEDNIK d.o.o. Varaždin
RIMMO d.o.o. Varaždin
ROOSVAI d.o.o. Duga Resa
ROTOPLAST d.o.o. Kerestinec
SIGA d.o.o. Varaždin
Sveučilišni računski centar SRCE Zagreb
T7 Grupa d.o.o. Varaždin
T7 VIS d.o.o. Varaždin
TEKSTIL NOVA d.o.o. Majerje
TUBLA (grupa Calzedonia) d.o.o. Čakovec
VEMO TRADE d.o.o. Koprivnica
VERUDELA d.o.o. Ljubljana
VINDIJA d.d. Varaždin
VINDON d.o.o. Slavonski Brod
VIR 1868 d.d. Rijeka
VIS KONFEKCIJA d.d. Varaždin
WINAIR d.o.o. Varaždin
YTRES (grupa Calzedonia) d.o.o. Gornji Kneginec

Kontakt

info@infodesign.hr
INFODESIGN d.o.o.
Tina Ujevića 44
42 000 Varaždin, Hrvatska

Zajednica
© INFODESIGN d.o.o.