Društvo kao voditelj obrade

Društvo Infodesign d.o.o., iz Varaždina, Tina Ujevića 44, OIB: 97096896037, kao voditelj obrade brine o Vašoj privatnosti i zaštiti Vaših osobnih podataka. Prikupljamo i obrađujemo Vaše osobne podatke za vrijeme i nakon zajedničke suradnje ili komunikacije te Vas u tu svrhu želimo informirati o našem postupanju u vezi s prikupljanjem i obradom osobnih podataka, a sve u skladu s čl.13. i 14. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).

Kontaktirajte nas

Naši kontakt podaci su:
Adresa:​​ Tina Ujevića 44, 42 000 Zagreb
Telefon: ​042/206 610
E-mail:​​ info@infodesign.hr

Svrhe obrade osobnih podataka

Vaše osobne podatke obrađujemo:

  • kako bismo Vam odgovorili na Vaš upit koji ste nam uputili putem kontakt obrasca na ovoj web stranici ili putem e-maila. U tom slučaju obrađujemo samo Vaše ime i prezime, e-mail te podatke koje ste nam sami dostavili u sadržaju e-maila;
  • ako ste naš poslovni partner ili klijent pri čemu obrađujemo samo osobne podatke koji su nam nužni u svrhu sklapanja, provedbe i izvršenja naših ugovornih obveza;
  • ukoliko ste nam uputili otvorenu molbu sa životopisom u svrhu zasnivanja radnog odnosa u našem društvu i to samo one podatke koje ste nam sami dostavili u okviru životopisa.

Razdoblje pohrane

Društvo obrađuje samo podatke koji su nužni za ostvarenje pojedine svrhe i to samo u onom razdoblju koliko je potrebno za istu svrhu odnosno koliko nam to nalažu primjenjivi propisi koji se odnose na našu djelatnost. Redovito razmatramo razdoblja pohrane te brišemo podatke za koje više ne postoji svrha obrade niti obveza pohrane. Ukoliko ste naš klijent ili poslovni partner, Vaše ćemo podatke pohranjivati deset godina od završetka naše suradnje, a ukoliko ste nam uputili svoj životopis u svrhu zapošljavanja, iste podatke ćemo brisati odmah po završetku postupka odabira kandidata za radno mjesto.

Temelj obrade

Vaše osobne podatke prikupljamo i obrađujemo temeljem ugovora koje smo s Vama sklopili ili kada nam to nalažu primjenjivi propisi odnosno kada je takva obrada nužna radi poštovanja naših pravnih obveza. Ukoliko ste nam uputili životopis kao potencijal kandidat za radno mjesto, obradu vršimo na temelju Vaše privole koju možete u bilo kojem trenutku povući međutim to ne utječe na zakonitost obrade prije povlačenja.

Putem ove internetske stranice ne vrši se prikupljanje Vaših osobnih podataka osim ako ste koristili kontakt obrazac da biste nas kontaktirali. Sve osobne podatke prikupljamo i obrađujemo u papirnatom i elektronskom obliku u našoj internoj računalnoj bazi.

Sigurnosne mjere

Prilikom obrade poduzimamo odgovarajuće postupke kako bismo osigurali da su osobni podaci točni i potpuni kao i sigurnosne mjere kako bismo zaštitili Vaše osobne podatke od gubitka, neovlaštenog pristupa, otkrivanja ili uništavanja, a članovi našeg tima su obvezani na čuvanje Vaših podataka sukladno sklopljenim ugovorima.

Primatelji

Vaše osobne podatke ne dostavljamo trećim osobama osim kada je to nužno radi izvršenja naših ugovornih obveza ili obveza koje nam nalažu primjenjivi propisi kao što je dostava podataka nadležnim tijelima nakon što ste kod nas zasnovali radni odnos. Vaši osobni podaci će biti dostupni/dostavljeni našim izvršiteljima obrade s kojima imamo uređene ugovorne odnose vezano za zaštitu osobnih podataka i povjerljivost istih kao što je to u slučaju subjekata koji nam održavaju računalne sustave ili pružaju knjigovodstvene usluge.

Prava ispitanika

U svakom trenutku možete od nas zatražiti informacije vezano za obradu Vašim osobnih podataka te ostvariti pristup Vašim osobnim podacima te zatražiti ispravak ili brisanje istih. Također imate pravo zatražiti ograničenje obrade koja se odnosi na Vas te uložiti prigovor na obradu.

U slučaju bilo kakvih pitanja vezanih za obradu Vaših osobnih podataka ili u svrhu postavljanja odgovarajućeg zahtjeva, molimo Vas da nam se obratite na info@infodesign.hr. Ako sumnjate na povredu vezano za zaštitu Vaših osobnih podataka, imate pravo podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Promjene Pravila privatnosti

U slučaju promjena naših pravila privatnosti, obavijestit ćemo Vas o tome na ovoj stranici i ažurirati datum izmjene.

Ova Pravila privatnosti su zadnji put izmijenjena 22. ožujka 2021.

Kontakt

info@infodesign.hr
INFODESIGN d.o.o.
Tina Ujevića 44
42 000 Varaždin, Hrvatska

Zajednica
© INFODESIGN d.o.o.