INKOM je personalizirani ERP informacijski sustav za upravljanje poslovnim procesima i planiranje resursa u komunalnom poslovanju vodoopskrbe i odvodnje; sakupljanja, odvoza i obrade otpada; održavanja javnih zelenih površina i groblja, upravljanja tržnicama te energetskom poslovanju.
Potpuno otvoren i u cijelosti parametriziran, omogućava jednostavno, brzo i fino strukturno prilagođavanje potrebama korisnika.

ARHITEKTURA RJEŠENJA

INKOM pruža visoku fleksibilnost kroz jednostavnu funkcionalnost i jednostavno prilagođavanje poslovnom okruženju. IS upravlja okruženjima različitih modaliteta omogućavajući efikasnije i brže odlučivanje i kontrolira sve procese prodaje, komunala, vodovoda, nabave i javne nabave, financija, ljudskih resursa, upravljanja dokumentacijom, odlučivanja i upravljanja.
Uprava ima trenutačan, lagan i direktan pristup do financijskih i svih drugih podataka u realnom vremenu, kao i pristup do pokazatelja nužnih za donošenje kvalitetnih i kompetentnih poslovnih odluka temeljenih na komparativnoj analizi, a ne samo na iskustvu i intuiciji.

Razvijen korištenjem OpenEdge® Architect naprednog okruženja za razvoj aplikacija kojeg čine PROGRESS RDBMS i 4GL, alati za modeliranje poslovnih procesa i baze podataka, izgradnju GUI, poslovnih izvješća te sustav za potporu uspostavljanju.

Temeljen na metodici razvoja IS SSADM, uz korištenje najsuvremenijih CASE pomagala Computer Associates (CA) AllFusion ERwin Data Modeler (BPwin) te pomagala za upravljanje projektima MS Project.

Otvoren sustav implementira se na vodeće RDBMS kao što su: PROGRESS OpenEdge RDBMS, Microsoft SQL Server, ORACLE, IBM, DB2, SYBASE ili ODBC/JDBC.

IS upravlja okruženjima različitih modaliteta omogućavajući brzo odlučivanje i kontrolira procese prodaje i distribucije, nabave, vanjsko-trgovinskog poslovanja, proizvodnje i održavanja, financija, ljudskih resursa, odlučivanja i upravljanja.
Uprava ima direktan pristup do financijskih i drugih podataka u realnom vremenu, kao i pristup do pokazatelja nužnih za donošenje poslovnih odluka temeljenih na komparativnoj analizi, a ne samo na iskustvu i intuiciji.

< povratak

INKOM

ČISTOĆA d.o.o. Dubrovnik
ČISTOĆA d.o.o. Pag
ČISTOĆA I ZELENILO KONAVLE d.o.o. Čilipi
ČISTOĆA METKOVIĆ d.o.o. Metković
EKO MOSLAVINA d.o.o. Kutina
GKP ČAKOM d.o.o. Čakovec
GRADSKA TOPLANA d.o.o. Karlovac
GRIJANJE d.o.o. Varaždin
HVARSKI VODOVOD d.o.o. Hvar
IVANJ d.o.o. Novi Vinodolski
KOMUNALAC d.o.o. Biograd
KOMUNALAC d.o.o. Vukovar
KOMUNALAC GLINA d.o.o. Glina
KOMUNALAC NIN d.o.o. Nin
KOMUNALNE USLUGE CRES LOŠINJ d.o.o. Cres
KOMUNALNO DRUŠTVO PAG d.o.o. Pag
KONAVOSKO KOMUNALNO DRUŠTVO d.o.o. Čilipi
METKOVIĆ d.o.o. Metković
MLADOST d.o.o. Karlovac
MONTCOGIM PLINARA d.o.o. Sveta Nedelja
MOSLAVINA d.o.o. Kutina

MOSLAVINA PLIN d.o.o. Kutina
NAŠIČKI PARK d.o.o. Našice
NAŠIČKI VODOVOD d.o.o. Našice
OBALA I PARKOVI d.o.o. Preko
ODVODNJA POREČ d.o.o. Poreč
OTOK UGLJAN d.o.o. Preko
PLIN-PROJEKT d.o.o. Nova Gradiška
PRIVREDA d.o.o. Petrinja
SISAČKI VODOVOD d.o.o. Sisak
TERMOPLIN d.d. Varaždin
USLUGA GOSPIĆ d.o.o. Gospić
USLUGA POREČ d.o.o. Poreč
VARKOM d.d. Varaždin
VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ d.o.o. Cres
VODOVOD d.o.o. Zadar
VODOVOD d.o.o. Slavonski Brod
VODOVOD DUBROVNIK d.o.o. Dubrovnik
VODOVOD GLINA d.o.o. Glina
VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Karlovac
ZAGORSKI VODOVOD d.o.o. Zabok
ZELENILO d.d. Karlovac

Kontakt

info@infodesign.hr
INFODESIGN d.o.o.
Tina Ujevića 44
42 000 Varaždin, Hrvatska

Zajednica
© INFODESIGN d.o.o.