Sustav za upravljanje resursima u energetici i komunalnom poslovanju

Potpuno otvoren, u cijelosti parametriziran omogućava jednostavno, brzo i fino strukturno prilagođavanje potrebama korisnika, lagano uspostavljanje i učinkovitu eksploataciju. Nudi djelotvoran instrumentarij za izradu svih potrebitih šifarnika, temeljnih podataka, obuhvat i prihvat stanja s ručnih terminala, učinkovitu integraciju bar koda na blagajnama. Sustavom su riješene liste očitanja, liste logičkih grešaka, obračun energenata, koncesija, naknada za korištenje i zaštitu voda, obračun kanalizacije, odvoza smeća, specifičan obračun komunalnih usluga u zgradama (obračuni po m2, po članovima, po zajedničkim vodomjerima…).

Posebice djelotvorno riješeno je ugovaranje i održavanje energetskog odnosno komunalnog sustava. Ugovaranje i održavanje energetskog ili komunalnog sustava usko je specijalizirani proces, koji objedinjuje mnogo zavisnih čimbenika, a koji u slučaju da se tretiraju zasebno mogu rezultirati neefikasnošću.
Sustav pruža informacije nužne za planiranje ugovaranja i održavanja energetskog sustava, planiranje zaliha sirovina, materijala i drugih resursa potrebitih pri učinkovitom održavanju, kao i rješavanje svih ostalih problema vezanih uz ciklus ugovaranja i održanja energetskog sustava. Sustavom su riješeni zahtjevi za priključenje, izvidi na terenu, ponude, troškovnici, ugovori za priključenje, tehnička dokumentacija, izdavanje radnih naloga, izdavanje interventnih radnih naloga (propuštanja, iskopčanja, generiranje ispitnih izvješća, potvrda o ispravnosti energetskih instalacija, statističkih izvješća, arhiva, kronologija promjena na korisničkoj instalaciji.

Arhitektura rješenja

INKOM omogućava efikasno i brzo odlučivanje i kontrolira sve procese u nabavi, prodaji, prodaji energenata, prodaji komunalnih usluga, ugovaranju i održavanju energetskog sustava, ljudskim resursima i financijama. Uprava ima trenutačan, lagan i direktan pristup do financijskih i svih drugih podataka u realnom vremenu, kao i pristup do pokazatelja nužnih za donošenje kvalitetnih i kompetentnih poslovnih odluka temeljenih na komparativnoj analizi a ne samo na iskustvu i intuiciji.

INKOM podsustavi:

  • Nabava
  • Prodaja
  • Prodaja energenata i komunalnih usluga fizičkim i pravnim osobama
  • Ugovaranje i održavanje energetskog i komunalonog sustava
  • Ljudski potencijali
  • Financije
  • Odlučivanje i upravljanje

Moduli upravljanje prodajom (distribucijom) energenata (plin, voda) i upravljanje prodajom komunalnih usluga čine dio sustava u zavisnosti uspostavlja li se sustav u energetici ili komunalnom poslovanju.

Sukcesivni izbornici vode kroz sustav pa birajući neku od ponuđenih opcija dolazimo do rješenja problema postavljenog sustavu.

Sustav je izgrađen u cijelosti sukladno Međunarodnim standardom za upravljanje kvalitetom prema normi EN ISO 9001:2000 s primijenjenim Međunarodnim računovodstvenim standardima i ISO 12119 standardom glede korisničke dokumentacije te funkcionalnosti, pouzdanosti, upotrebljivosti, učinkovitosti, održavanja i portabilnosti programskih proizvoda.

Odlika INKOM-a bogatstvo je analiza, simulacija i prikaza u modulu Odlučivanje i upravljanje koje pomažu pri odgovoru na često pitanje " što ako ". Korisničko kreiranje poslovnih i financijskih izvješća potrebnih vlasnicima, managerima, partnerima i državi, bez poznavanja principa programiranja, čini ga moćnim alatom u svakodnevnoj praksi.

Temeljne značajke INKOMA
Korporativnost, viševalutnost, integriranost, parametriziranost, OLAP tehnologije, e-Business, A2A, B2B, B2C, B2E, integracija Microsoft alata za povećanje produktivnosti (Excel, Word...), Microsoft .NET tehnologije i Web servisi.

Podržane platforme
Microsoft Windows 9x/2000/XP, Microsoft Windows NT/2000/2003 Server, Microsoft Small Business Server 2000/2003, IBM AIX, SCO UnixWare, Sun Solaris i večina distribucija Linux-a.

INKOM se može koristiti u višeslojnoj arhitekturi (klijent/aplikacijski poslužitelj/poslužitelj baze podataka), u tradicionalnoj host/terminal arhitekturi, na Internetu/intranetu iz Web preglednika te u arhitekturi mršavih klijenata (Microsoft Terminal Server, CITRIX, PROGRESS WebClient).

Vrsta rješenja
eBusiness (B2B, B2C, B2E), ERP, Podrška odlučivanju BI

Vertikalna industrija
Energetika (voda, plin, električna energija),Komunalna djelatnost.

Detaljnije ...